CÔNG TY TNHH CÁ TƯƠI

Địa chỉ : Tầng Trệt , Tòa Nhà Rosana , 60 Nguyễn Đình Chiểu , Phuờng Ka Đao , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : ( +848) 222 00 943 -  Fax : (+848) 222 00 957 
Email : inquiry@fresheafood.com.vn

Thông tin liên hệ

Tên liên hệ :
Địa chỉ :
Điện thoại:
Email của bạn :
Nội dung: